YOUNG READERS FOUNDATION

Waarom lezen belangrijk is voor onze toekomst

Het onderstaande voorbeeld heeft ons bang gemaakt en was de reden om een grondiger onderzoek te starten. Het resultaat bewees de noodzaak om deze trend om te keren.

DE INVLOED VAN HET LEZEN

Jongeren zijn onze toekomst.

Alles wat ze doen, zal een effect hebben op onze samenleving. En daarom dragen ze een grote verantwoordelijkheid. Ze zullen de vrede moeten nastreven en handhaven, ze moeten op een rechtvaardige manier handelen, technologische vooruitgang boeken en zorgen voor ouderen en zieken. Is het niet logisch dat we ervoor zorgen dat ze alle kansen krijgen om zichzelf te ontwikkelen en dat ze klaar zijn om deze taken naar behoren uit te voeren?

“Als ik op sociale media ben, ben ik ook aan het lezen. En dan?”

Reactie op een straatinterview in de VS.

TIJD OM ACTIE TE ONDERNEMEN

De “Young Readers Foundation” wil dit veranderen. Deze organisatie heeft het ambitieuze plan om zoveel mogelijk jonge mensen in de wereld te laten lezen, en daardoor ervoor te zorgen dat ze de toekomst van hun gemeenschap op een waardige manier kunnen verbeteren. We willen samenwerken met auteurs, uitgevers en scholen om het tij te keren.

Een zeer effectieve manier om dit te bereiken, is door ze meer boeken te laten lezen. Er zijn meer dan 20 goede redenen waarom lezen belangrijk is. U kunt over alle voordelen lezen op een andere pagina op deze site.

Hoewel we de positieve effecten van lezen kennen, hebben niet alle jongeren de kans om te lezen, of zijn ze geïnteresseerd in lezen. Je kan denken aan plaatsen in Afrika of oorlogsgebieden in het Midden-Oosten. Ja, natuurlijk ook daar, maar je moet niet zo ver kijken. Aan de ene kant heb je de kleine taalgebieden waar het uitgeven van boeken niet rendabel is, waardoor jongeren moeite hebben boeken te vinden en daardoor zichzelf niet voldoende kunnen ontwikkelen om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Maar kinderen in grotere taalgebieden hebben ook een tekort aan leeservaring. Er is de soms verslavende activiteit op sociale media die voorkomt dat jongeren tijd nemen om een goed boek te lezen en profiteren van alle positieve effecten van lezen.

 

Een kwart van de Amerikaanse kinderen
leren niet lezen!

Derek Beres

Big Think September 12, 2017

Het gemiddelde IQ daalt!

Sol Palha

Huffington post augustus 30ste, 2017

HET NEDERLANDS

als voobeeld

Om jou een beter inzicht te geven in de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, willen we jou een specifiek voorbeeld geven:

OVER HET NEDERLANDS

Waar spreken mensen Nederlands

Nederlands is een officiële taal in Nederland, het Vlaamse deel van België, Suriname, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Maar liefst 24 miljoen mensen spreken Nederlands.

Het Nederlands bestaat uit een kleurrijke verzameling dialecten, straattalen, regionale talen, groepstalen en jeugdtalen. Omdat mensen elkaar soms niet goed begrijpen, gebruiken de overheid, media en bedrijven een neutrale omgangstaal, algemeen Nederlands of standaard Nederlands. Iedereen kan deze taal begrijpen, omdat typische kenmerken van dialecten zoveel mogelijk worden vermeden.
Zoveel mogelijk, omdat denken dat er een soort Standaardnederlands is, een illusie is. De Nederlandse taal verandert voortdurend; het verandert omdat de samenleving verandert.

NEDERLANDS OF VLAAMS

Een nachtmerrie voor uitgevers

Omdat technologische ontwikkelingen het gemakkelijker maakten om te communiceren met mensen in andere regio’s, was een tussentaal nodig. Algemeen Nederlands is hier het eindresultaat.

Toch ontstonden er ook verschillen tussen boeken gemaakt door Nederlandse en Vlaamse auteurs. Vlaams is Nederlands dat wordt gesproken in Vlaanderen (deel van België) en heeft een andere woordenschat. Omdat het onvermijdelijk is dat auteurs soms dialect en hun eigen typische uitdrukkingen gebruiken, lijkt het erop dat Nederlanders zelden boeken lezen van Vlaamse auteurs en vice versa. Kun je je voorstellen welke effecten dit heeft in nog kleinere taalgebieden zoals Suriname, Aruba en andere overzeese gebieden?

Dit is een nachtmerrie voor uitgevers. In plaats van een interne markt van 24 miljoen Nederlandstaligen hebben uitgevers in Vlaanderen, met een bevolking van ongeveer 6,5 miljoen mensen, opgesplitst in kinderen, jongeren en volwassenen, een veel kleinere markt.

Bovendien las 65% van de tieners in 2006 een boek, tien jaar later, dat was slechts 40%. Bij jongvolwassenen is dit zelfs afgenomen van 87 naar 49%. Jongeren houden zich meer bezig met sociale media dan met hun mentale ontwikkeling door een boek te lezen.

Als je de markt van een paar honderdduizend lezers vergelijkt met de 325 miljoen inwoners van de Verenigde Staten, besef je dat uitgevers in deze kleine taalgebieden het heel moeilijk hebben. Immers, de kosten van het drukken van het boek zijn vrijwel hetzelfde als in de Verenigde Staten, maar door de kleinere markt zijn de inkomsten verwaarloosbaar.

Omdat jongeren tot de groep mensen in onze samenleving behoren die wordt geacht geen geld te hebben om aan boeken te besteden, zullen niet veel uitgevers bereid zijn om boeken aan hen te leveren.

KLEINE TAALGEBIEDEN

Je vindt ze overal
AUTEURS EN UITGEVERIJEN STEUNEN

Een helpende hand reiken.

Dit is slechts een voorbeeld van problemen die zich voordoen in kleine taalgebieden, maar je kan die kleine taalgebieden overal vinden, zelfs niet ver van jouw woonplaats. Daarnaast moet het motiveren van jonge mensen om meer te lezen, over de hele wereld worden gedaan.

De Young Readers Foundation is opgericht met als doel: het bieden van kansen aan auteurs in deze kleine taalgebieden, het ondersteunen van lokale uitgeverijen en het aanmoedigen van jonge mensen over de hele wereld om meer te lezen.

Zorg ervoor dat jongeren lezen en dus meer kansen hebben op een degelijke opleiding en een mooie toekomst. Hun toekomst is de jouwe.

Steun de Young Readers Foundation en stort een bedrag naar keuze op hun crowdfundingpagina.

GEBRUIK

Door het gebruik van deze website stemt u in met onze privacy policy en het gebruik van cookies.

Privacy policy
Cookie usage

Share This