MET JONGEREN EEN BOEK SCHRIJVEN

Ik had het reeds over hem in een ander artikel op deze site. Erik Persoons, de organisator en auteur van verscheidene schrijfexperimenten, zoals Refugia, heeft toegezegd om samen te werken met de Young Readers Foundation.

Hij zal een stappenplan ontwikkelen die andere leerkrachten of auteurs kan helpen een zelfde project op te zetten om jongeren te laten participeren in de creatie van een boek dat dan later uitgegeven kan worden. Zo leren jongeren beter schrijven en raken ze geïnteresseerd in het lezen van boeken.

De opzet is om zoveel mogelijk leerlingen een deel van een verhaal te laten schrijven. Die delen dan aan elkaar te lijmen om tot een coherent en leesbaar verhaal te komen. Dat verhaal zal dan uitgegeven worden, zodat de deelnemende jongeren fier kunnen zijn op hun deelname, het boek zullen lezen en anderen in hun sociale kring zullen aanzetten om het te lezen. Hierdoor hopen we de interesse om boeken te lezen bij jongeren op te wekken.

Het stappenplan dat Erik zal uitwerken zal onder meer volgende delen bevatten:

  • De introductie: hoe het allemaal begonnen is, de doelstellingen van het project en de impact ervan. De motivatie en kennis die je nodig hebt om aan zo’n project te beginnen.
  • Hoe begin je eraan: voorbereidende werkzaamheden, wie bij je project betrekken, afspraken die gemaakt moeten worden.
  • Schrijvers selecteren: hoe motiveer je jongeren om deel te nemen aan het project? Hou je het besloten of trek je het open.
  • Taken omschrijven en verdelen: Hoe bepaal je wie wat moet schrijven?
  • Opvolgen: Hoe controleer je vorderingen? Zit de verhaallijn goed?
  • Samenbrengen: Hoe zorg je dat je alle delen bij elkaar krijgt.
  • Lijmen: Hoe vorm je alle delen om tot één verhaal, een manuscript?
  • Uitgeven: Hoe krijg je dit manuscript uitgegeven?

 

Erik, heeft vele jaren ervaring met dergelijke projecten en zal openhartig uitleggen wat de wolfijzers en schietgeweren zijn. Waar je hulp kan verwachten of net tegenstand. Hij zal je vertellen wat je zeker niet hoeft te proberen, of waar je wel eens aan moet denken.

Bovendien heeft Erik zich ook geëngageerd om mensen die dit project willen opzetten, ook te coachen. Je staat er dus nooit alleen voor en zal steeds voor advies bij hem terecht kunnen.

Mocht jij je geroepen voelen om eveneens zo’n project op touw te zetten, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen.

De Young Readers Foundation is bijzonder gelukkig dat Erik bereid is gevonden om zich belangeloos voor dit project te willen inzetten. Wij menen dat dit een eerste van vele waardevolle initiatieven is jongeren zin in lezen en schrijven te doen krijgen.

Share This